COVID -19 och övervikt och obesitas/fetma

Steg för steg guide om hur du ansöker om ersättning hos Försäkringskassan.


För att ansöka om ersättning så krävs ett läkarintyg som visar på att du tillhör en eller flera av de riskgrupper som ingår och är godkända som mottagare av denna ersättning. Om du inte har ett läkarintyg över ditt BMI redan så kontakta din vårdgivare eller den vårdcentral du är listad på och se hur du kan få det på ett smidigt sätt som möjligt. Är det så att du fysiskt måste besöka kliniken så kräv att du ska få komma dit och få tillgång till kliniken på ett så skyddat sätt som möjligt. 

Du ansöker digitalt på Försäkringskassan.se med ditt bank id, mobilt bank id, Telia eller Foreign e-ID


Steg 1: Din arbetssituation.

Här fyller du i om du är anställd, driver eget företag eller annat. Om du kan arbeta hemifrån eller ej. Om arbetsgivaren kan anpassa arbetsmiljön eller ej eller om du kan få andra arbetsuppgifter.


Steg 2: Sjukdom och intyg

Här fyller du i vilken sjukdom du har som gör att du tillhör en av de riskgrupper som kan få denna ersättning. Tex fetma/obesitas och BMI på 40 eller högre. Du fyller i hur Försäkringskassan kommer få det läkarintyg som stärker dina uppgifter. Alternativen som finns är via minaintyg.se, skicka med post till adress Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund, eller om ditt intyg redan finns i ett ärende hos Försäkringskassan.


Steg 3: Omfattning och datum

Fyll i vilken omfattning du avstår eller avstått från ditt arbete och från vilket datum du ansöker om ersättning från (ej innan den 1 juli 2020). Glöm inte att meddela Försäkringskassan när du börjar arbeta igen.


Steg 4: Arbetsgivare eller eget företag

Fyll i din arbetsgivares organisationsnummer eller ditt personnummer om du har enskild firma. Du kan lämna uppgifter om högst tre arbetsgivare och/eller företag. När du fyllt i organisationsnummer eller personnummer trycker du på Hämta uppgifter för att hämta in adress och kontaktuppgifter till företaget. 

Är det så att din arbetsgivare saknar svenskt organisationsnummer behöver du ansöka på pappersblankett 6017. Denna måste du beställa hem genom att ringa till Försäkringskassan på telefonnummer 0771- 524 524


Steg 5: Dina uppgifter

Här ska du kontrollera så att dina uppgifter stämmer samt fylla i ditt telefonnummer och konto för utbetalning av ersättning.

Du klickar sedan i att uppgifterna du fyllt stämmer och sedan signerar du.


När kommer pengarna?

Hur lång tid kommer det att ta innan pengar betalas ut? Ola Kristiansson som är verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan säger så här till Svenska Dagbladet (2020-08-24): 

"Vi har förmåga att handlägga, besluta och betala ut direkt. Men som alltid kommer vi ha en variation i beslutstider, så vi beräknar en snittid på 30 dagar. Ju mer kompletta underlag vi får in desto snabbare går det, säger han."