COVID -19 och övervikt och obesitas/fetma

Är du i riskgrupp för COVID-19 på grund av högt BMI?


Fredagen, den 17 april 2020, gick Socialstyrelsen ut med de nio mest utsatta riskgrupperna som finns i COVID-19. Personer som lever med BMI 40 eller högre är med här. Har du ett BMI på 40 eller högre och är 18 år eller äldre så ingår du i en riskgrupp. Det betyder att du från och med den 1 juli har rätt till en tillfällig förebyggande sjukpenning om du på grund av risk för att bli smittade ej kan gå till ditt arbete. Beloppet som du kan få ut är upp till 804 kr per dag.


Börja med att räkna ut ditt BMI

Vad är ett BMI? BMI (Body Mass Index) mäter förhållandet mellan din vikt och din längd. Det är ett av flera sätt att avgöra om du väger för mycket eller för lite. Enligt WHO (World Health Organisation) ligger ett normalt BMI ligger enligt WHO på 18,5-24,9.BMI-tabell – WHO:s internationella riktlinjer: 

  • undervikt – BMI under 18,5
  • normalvikt – BMI 18,5-24,9
  • övervikt – BMI 25-29,9
  • fetma – BMI över 30


BMI är en indikation, ett grovt mått som inte ger en fullständig bild av hur din vikt påverkar din hälsa. BMI tar inte hänsyn till kön, ålder, din kroppsbyggnad eller hur din fysiska kondition är. BMI visar inte heller hur fettet är fördelat över din kropp eller hur mycket av din vikt som består av muskler. BMI ger indikationer över en befolkning men anger inte hur du specifikt som individ påverkas hälsomässigt.


Så här räknar du ut ditt BMI:


Vikten (kilo)/VLängden (m) x Längden (m) = BMI

Ett exempel. Du väger 125 kilo och är 1,72 m lång:

125/ 1,72 x 1,72 = 42,3