COVID -19 och övervikt och obesitas/fetma

Vad är ersättning till riskgrupp och vem kan söka den?


Har du ett BMI på 40 eller mer så ingår du i riskgrupp för att drabbas hårdare av COVID-19. Du ska skydda dig från smittan genom att undvika fysisk kontakt med människor du inte lever tillsammans med. Har du ett arbete där du kommer i kontakt med andra människor och känner att du inte kan skydda dig från smittan så har du rätt att stanna hemma och få en ersättning.

Om du undrar över något eller vill dela med dig av hur det går för dig att ta del av denna ersättning är du varmt välkommen att maila elsa.collvin@hobs.se med din berättelse eller om du behöver stöttning.1. Skaffa ett läkarintyg

Om du är i behandling för din obesitas/fetma redan så kontakta den läkare, eller vårdkontakt och se om du kan få hemskickat ett läkarintyg som anger ditt BMI. Om uppgifterna finns i din journal har du, enligt Patientlagen, rätt att begära ut dessa.

Om du inte tidigare varit i kontakt med vården för din obesitas så rekommenderar vi att du kontaktar din husläkare eller vårdcentral via telefon först och främst. Berätta för dom att du har ett BMI som är 40 eller högre och att du är i riskgrupp för COVID-19. Du behöver ett läkarintyg som visar på ditt BMI för att kunna ansöka om ersättning. Fråga om de kan göra det via telefon eller digitalt på något sätt. Om de säger att du måste komma till vårdcentralen eller läkarmottagningen för att få ett sådant, fråga om du kan få komma när det är mindre med folk så du kan skydda dig. 


2. Prata med din arbetsgivare

Berätta för din arbetsgivare att du ingår i riskgrupp på grund av högt BMI. Se om ni kan hitta en lösning för att skydda dig på din arbetsplats. Går det att göra arbetsuppgifter som inte innebär fysisk kontakt med andra människor? Kan du arbeta hemifrån? Det är viktigt att arbetsgivaren ger dig möjlighet att skydda dig från risk för smitta. Hur blir du bemött av din arbetsgivare? Får du det stöd du har rätt till? Om du vill 3. Ersättning till dig i riskgrupp från Försäkringskassan

Du kan ansöka ersättning om:

  • Du inte kan arbeta hemifrån
  • Din arbetsgivare inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter
  • Din arbetsgivare inte kan anpassa arbetsmiljön så att det går att hålla lämpligt avstånd till andra för att undvika smittspridning

Du kan få ersättning tidigast från och med den 1 juli. Du kan få upp till 804 kr i ersättning per dag. Du kan ansöka om ersättning från och med den 24 augusti 2020. 

Du ansöker digitalt på Försäkringskassans hemsida, klicka här för att komma dit.

Du loggar in med bank id/mobilt bank id/ Telia/ Foreign e-ID

For an English version on how to apply for the Covid-19 benefit for people at risk please click here.


4. Ersättning till anhörig. 

Lever du tillsammans med en person som arbetar och/eller rör sig mycket ute bland andra människor? Det är viktigt att din partner skyddar dig också genom att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten gått ut med. Kan inte hen ändra sina arbetsuppgifter och minska risken för att ta hem smittan så kan hen också ansöka om ersättning. Denna ersättning går ej att ansöka via Försäkringskassans e-tjänst utan på pappersblankett 6023. Blanketten hittar du genom att klicka här


5 Har du barn som kan bära hem smittan?

Enligt studier så drabbas inte barn så hårt av COVID-19. Det betyder ju inte att de inte kan bära smittan. Om du är i riskgrupp och är isolerad med barn är det viktigt att barnet håller en social distans så mycket det går både i fritiden och i hemmet. Vi vet att det är mycket svårt med distansering från sitt/sina barn men var extra noga med hygienen. Tänk på social distansering så långt det är möjligt. 

Läs gärna vad Överläkare Jovanna Dahlgren skriver om barn och COVID-19, här. Frågorna och svaren hittar du här. 


6 Arbetsgivare till person i riskgrupp

Är du en arbetsgivare som har en anställd som nu, på grund av BMI på 40 eller mer, ingår i en riskgrupp, så ber vi dig ta detta på allvar. Den anställde har rätt att skydda sig mot viruset genom att stanna hemma. Kan hen inte arbeta hemifrån eller få justerade arbetsuppgifter som minimerar risken för smitta så har hen rätt till att sjukskriva sig för att skydda sig och att få ersättning. Undrar du om hur du ska bemöta din anställde och vill veta mer om diskriminering så är du välkommen att kontakta oss på info@hobs.se