Kampanjen "Vill du påverka ditt barns vård?"

Publicerad 2018-12-02

Något vi alltid pratar om när vi är ute och föreläser om barnobesitas/fetma är hur viktigt det är att sjukvården och familjen samarbetar för att behandlingen ska lyckas. En viktigt del av dialogen sker givetvis direkt mellan respektive familj och behandlade personal, men vi på HOBS arbetar också med att förmedla samlad kunskap till sjukvården. Berätta för oss hur du upplever vården, vad som fungerar och vad som kan bli bättre, så kan vi tillsammans hjälpas åt att göra svenska barnobesitas/fetmavård bättre!