HOBS UngdomsZon

Gör vår enkätundersökning!

Vi samlar just nu in erfarenheter av hur du som är mellan 13-18år upplever vården vid övervikt eller obesitas/fetma. Frågorna kommer ifrån en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Sverige som vill ta del av hur du uppfattar vården. Svaren kommer att delas med mottagningen och användas av HOBS i mötet med sjukvården. Syftet med att samla in berättelserna är att utbilda och förbättra vården för personer som lever med övervikt eller obesitas utifrån ett patientperspektiv. Undersökningen är anonym.

Besvara enkäten här: Enkätundersökning