HOBS UngdomsZon

Fakta om övervikt & obesitas/fetma

Vi ser alla olika ut och våra genetiska faktorer påverkar såväl förbränning som näringsupptag. Vissa barn föds med en genetisk känslighet och kan behöva hjälp och stöd liksom barn som har en känslighet mot laktos eller pollen. 


Obesitas/fetma är en komplex kronisk sjukdom, vilket betyder att det behövs en långvarig behandling livet ut och ser olika ut från människa till människa. Ett flertal faktorer i miljö och genetik måste samverka för att obesitas/fetma ska utvecklas.

Orsaker till övervikt och obesitas/fetma
Övervikt och obesitas/fetma utvecklas på grund av en obalans av energiintag och den energi en gör av med. Genetiken spelar en viktig roll i denna utveckling vilket betyder att en kan vara mer eller mindre känsligt för att gå upp i vikt. Faktorer som mättnadskänsla, aptit, kroppsform och ämnesomsättning påverkas alla av våra gener och det finns en stark ärftlighet även när det gäller att utveckla komplikationer till följd av obesitas/fetma.


Människans evolution
De gener som är kopplade till obesitas/fetma har inverkan på hur kroppen hanterar energiöverskott i energisparande syfte. Den genetiska uppsättning som i dagens samhälle leder till obesitas/fetma har funnits hos människor i tiotusentals år och har då gynnat människan eftersom bristen på mat i kombination med hög fysisk aktivitet har varit dominerande under människans utveckling. Anlagen för effektivt energiutnyttjande har därmed gynnats genom evolutionens urvalsprocess och dessa anlag är i dag vanliga i alla befolkningsgrupper över hela världen. Däremot leder ett överskott av energi och låg förbrukning i vår nutida miljö till utvecklingen av fetma/obesitas.

.

Förebyggande

Med anledning av ovanstående behöver vissa individer vara mer uppmärksamma på sina livsstilsval. Genom hälsosamma levnadsvanor i form av goda mat- och rörelsevanor går det att förebygga och behandla övervikt och obesitas/fetma hos både barn och vuxna.

 

Källa: Rikshandboken bhv