HOBS UngdomsZon

Kropp & normer

Ordet kropp kan väcka många olika känslor. En del vill ha längre ben, bli smalare eller ha större muskler. Många är missnöjda med någon del av sin kropp. Men vem bestämmer vad som är en bra kropp?

Illustratör: Emma Wärnström

Hur vi ser på vår kropp påverkas ofta av omgivningen. Vi blir ständigt påminda om hur en ska se ut i tv, tidningar, reklam och på sociala medier. Det kan skapa ängslan över utseende, storlekar och vikt.
Vi påminns om produkter att köpa som påstår sig hjälpa en att bli snyggare. Hårprodukter, smink, hårborttagning, bantningsmedel och tandblekning. Det finns till och med reklam för hur du kan operera dig för att förstora eller förminska delar av din kropp, som läppar, bröst eller utseende.


Att ha en kropp som inte faller inom normens snäva ramar kan göra att en blir ifrågasatt och retad för ens utseende. Det är helt oacceptabelt. Viktigt för dig som ungdom är att veta dina rättigheter. Att du har rätt att inte bli kränk på grund av hur din kropp ser ut. Läs mer på Mobbning.


Normer:
Normer är outtalade regler eller förväntningar på hur något ska vara eller hur människor ska bete sig, vilket i förlängningen begränsar människor. Normer kan i många fall vara bra, de gör att människor ställer sig i kö till kassan i mataffären, men de finns även normer som begränsar människor vilket minskar ens handlingsutrymme. Normer skapar gränser för vad som är eftersträvansvärt vilket gör att den som inte passar in i mallen blir ifrågasatt. Problemet med normer är att det är så ”normalt” att vi ibland inte ens tänker på att det är en norm.

Illustratör: Emma Wärnström

Exempel på normer:

◊ Cis norm: att anta att en persons kropp, juridiska kön, könsidentitet och  könsuttryck hänger ihop. 

◊ Tvåsamhetsnorm: att anta alla lever med en partner.

◊ Heteronorm: Antagande om att alla är heterosexuella, att en tjej är tillsammans med en kille.

 Vithetsnorm: Antagande om att vit hudfärg är det ”normala” i samhället.

◊ Funktionsnorm: antagande om funktionalitet och friskhet som det ”normala” i samhället.

 Kroppsnorm: antagande om att det finns en ”normal” kropp som är eftersträvansvärd.

◊ Åldersnorm: Antagande att en vid en viss ålder ska agera på ett visst sätt.

 Klassnorm: Antagande om att alla har en viss summa pengar och därmed samma möjligheter.


Hur normer kan komma till uttryck:
Kanske har du som kille fått frågan om du har hittat någon flickvän än? Utan att personen vet din sexuella läggning så utgår personen ifrån heteronormen och tvåsamhetsnormen, alltså ett antagande om att alla skulle vara heterosexuella och vilja vara i en par-relation.

Vithetsnormen uttrycks exempelvis genom att det endast finns ett stort utbud av smink och plåster i vita nyanser och den som bryter vithetsnormen kan mötas av olika uttryck av rasism.

Funktionsnormen uttrycks genom att det skapas byggnader, bussar eller medier som endast är anpassade för funktionsnormativa människor. Vilket resulterar att människor utestängs eller utesluts ur vissa sammanhang.

Kroppsnormer kommer i uttryck genom vilka bilder som media visar upp som sedan upprätthålls utav människor. Om vi hela tiden ser bilder på en smal, vit, tjej med pojkvän så börjar vi tro att det är de som vi ska uppnå.