HOBS UngdomsZon

Mobbning 


Om du har upplevt mobbing kan det göra att du börjar må dåligt och undviker situationer eller platser där mobbarna finns. Det kan göra att en får sämre självförtroende och självkänsla. En kan känna sig ledsen, rädd, arg eller kränkt.

Det är inte ditt fel!

Om du blir mobbad är det viktigt att komma ihåg att det inte är något fel på dig. Ibland kan de kännas som en vill förändra sig för att undvika att bli mobbad. Med du har rätt att inte bli utsatt för mobbing.

Viktmobbing
Viktmobbing handlar om att en blir retad, kränkt eller hotad på grund av sin vikt eller storlek vid upprepade tillfällen. Viktmobbing kan förekomma i skolan, på jobbet, med vänner, familj eller av en främmande person. Viktmobbing kan uttryckas på olika sätt, de kan gälla kommentarer om vad en äter och hur ofta en äter, om hur ens kropp ser ut eller om en inte får lov att vara med pågrund av sin vikt eller storlek. 

Illustration: Emma Wärnström

Viktmobbing, vad är de ?

  • Mobbing är när någon vid flertal tillfällen blir förlöjligad, slagen, retad, hotad eller kränkt.
  • Mobbing kan tas i uttryck genom elaka ord, blickar, viskningar, ryktesspridning eller skratt.
  • Mobbing är att vara taskig mot någon för att hen exempelvis ser ut eller klär på ett visst sätt eller har en viss funktionsvariation.

Berätta

Om du går i skolan kan du få hjälp med att stoppa mobbnigen. Du kan berätta för en skolkurator, lärare eller skolsköterska att du blir mobbad i skolan. Om du blir mobbad på jobbet kan du berätta för skyddsombudet eller för din chef.

Ibland kan det kännas som ett stort steg att berätta för någon vad en varit med om. Gör det som känns bra för dig, berätta först för någon i din familj eller en vän eller gå direkt till skolan. 

Naggie: Min erfarenhet av viktmobbning i skolan

Vill du veta mer?

Det finns lagar som bestämmer att ingen får mobba någon i exempelvis skolan, på en arbetsplats eller på nätet. Om du vill veta mer så kan du läsa på skolverket och på länkarna nedan.

Länkar

→ Skolverket

→ BEO - Barn- och elevombudet

→ BO - Barnombudsmannen

→ No Hate, Statens medieråd

→ Friends

→ UMO - Ungdomsmottagning

→ Bris

→ Datainspektionen - om du blivit oschysst behandlad på nätet