HOBS UngdomsZon

Fördomar och Stigma

Fördomar
Fördomar grundar sig ofta på okunskap om en viss grupp. Fördomar tas i uttryck genom att en person har en negativ attityd gentemot en viss grupp människor. Exempelvis kan en fördom vara att ”alla som är stora, är lata”, vilket inte stämmer.

Stigmatisering
Stigmatisering hör ihop med fördomar, som innebär att en på grund av okunskap och fördomar undviker att umgås, arbeta eller anställa personer som är ifrån en viss grupp. Tillexempel kan en stor kropp bli stigmatiserad, genom att en inte får lov att vara med och hänga eller delta vid vissa tillställningar, just på grund av att en lever med en större kropp.

Viktstigma
Viktstigma är negativa attityder gentemot en persons vikt eller storleken på en persons kropp. Det grundar sig i stereotyper och okunskap om personer som lever med övervikt och obesitas/fetma. Vilket kan få negativa konsekvenser för en person som lever med övervikt och obesitas/fetma.


Precis som andra sociala kategorier som kön, etnicitet, funktion och ålder är kroppsstorleken visuellt synlig, vilket innebär att varje gång du möter en ny människa så beroende av vilken kunskap eller fördom denne personen besitter kommer du som individ bli bemött på ett visst sätt, vilket kan påverka ens sociala status.


Viktstigma finns i hela samhället, det betyder att både stora och små kroppar ifrågasätts och möts med fördomar. Om en upplever viktstigma kan det påverka ens självkänsla. Hur en förhåller sig till sin familj och sina vänner och hur det känns att vara i skolan. Det kan finnas en press på att känna att en måste ha en mindre kropp. Då den mindre kroppen har blivit synonym med ”lycka” eller ”framgång” genom att media och reklamindustrin visar upp orealistiska viktdieter på normativa kroppar.


lllustratör: Emma Wärnström

Självstigma
Sjävstigmatisering eller internalisering tas i uttryck genom att en tar till sig och accepterar omgivningens fördomar vilket kan leda till att en inte söker hjälp på grund utav skuld och skamkänslor. Tillexempel kan det göra att en väljer att inte gå med i den idrottsförening en skulle vilja gå med i, inte kontaktar vården eller undviker sociala sammanhang just på grund av att en förväntar sig att bli påhoppad eller kränkt. Självstigma kan leda till att en känner att en inte passar in eller att en inte känner sig accepterad för den en är, vilket kan leda till att en får negativa tankar och en ökad känsla av oro, ångest, depression, suicidala tankar eller ätstörningar.

Skuld & skam
Skuld handlar om någonting jag har gjort som är fel, tillexempel om en har varit taskig mot någon eller ljugit och jag vet att jag inte borde har gjort det. Genom att inse att en gjorde fel och be om ursäkt kan skuldkänslan bli mindre eller försvinnaMedan skam är en upplevelse om hur jag är. En upplever att ”jag tycker inte att jag gjort fel, jag är fel”. Exempelvis kan skamkänslan uppkomma genom att en upplever att det är ens eget fel att en inte kan behålla vikten och bli ledsen på sig själv, eller genom att ifrågasätta sin egna kropp på ett skambeläggande sätt.


Skam är en känsla som kan kännas lite olika från person till person. Tillexempel kan det uttryckas genom genans, sorg, förtvivlan, blossande kinder, nervöst fnitter genom känslan att en inte duger, att känna sig misslyckad eller utanför. En kan också känna ilska eller raseri över att ha blivit förödmjukad eller kränkt. När vi träffar människor så regleras vårt agerande till stor del av skam, just för människor har ett behov av närhet och grupptillhörighet. En stark känsla av att bli avvisad eller bli utesluten ur gruppen kan kännas som ett hot.

Känner du skuld och skam?

Det är viktigt att prata om sina känslor och berätta hur en känner. Har du någon i din omgivning du kan prata med om skuld och skamkänslor? Du kan kontakta din kurator och boka ett samtal eller vill du vara anonym? Det finns flera chatt- och stödlinjer dit du kan vända dig med frågor kring mående. Nedan listar vi några organisationer som du kan få stöd hos. 

Fler organisationer som arbetar med psykisk hälsa:

MIND- För psykisk hälsa

Datainspektionen - om du blivit oschysst behandlad på nätet

Tjejjouren.se - samlingsplats för alla tjej-, trans- och ungdomsjourer