Stöd

Välkommen till HOBS träffas

HOBS träffas är stödgrupper för personer som har genomgått bariatrisk kirurgi eller som ska göra det. Vi träffas digitalt en gång i månaden och pratar utifrån olika teman, till exempel kost, träning och självbild. Samtalet leds av en samtalsledare.

Om du är intresserad av att vara med i HOBS träffas, skicka ett mail till ambassador@hobs.se.