Utbildning – BVC och primärvård

Om oss

Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek är en ideell organisation som jobbar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. Vi arbetar för allas rätt att mötas med respekt i samhället och ser på hälsa som ett helhetsbegrepp som består av fysiska, psykiska och sociala faktorer.


Intressepolitiskt arbete 

Verksamheten som är partipolitiskt och religiöst obunden har funnits sedan 1995 och drivs helt utan vinstintresse. Vi arbetar aktivt med frågor för allas rätt till en jämlik vård och fokuserar på att utifrån var och ens individuella förutsättningar skapa en sund och positiv syn på hälsa. Vi arbetar för att lyfta fram våra medlemmars åsikter och erfarenheter både på lokal, nationell och internationell nivå genom samarbete med landsting, kommuner, skol- och barnomsorg, politiker och ideell sektor.

Länsföreningar 

Hälsa (allas rätt till en jämlik sådan), förståelse (för det egna beteendet men även samhällets förståelse för mig) och ansvar (för den egna hälsan) är förbundets grundstenar och genomsyrar HOBS verksamhet. På flera platser runt om i landet finns lokalföreningar, där erbjuds samtalsgrupper, olika aktiviteter och möjlighet att vara med och påverka till bättre vård. Kansliet ligger i Malmö och har fyra heltidsanställda.