Utbildning – BVC och primärvård

Case 1

Femårige Adnan och hans föräldrar Zinat och Abbas har kommit till ett rutinbesök på BVC. Sköterskan noterar att Adnans kurva har börjat vika av uppåt och lyfter frågan med föräldrarna som båda har kraftig övervikt. När sköterskan frågar om familjens matvanor visar det sig att Adnan dricker läsk dagligen och äter godis och kakor ett par gånger i veckan. Zinat och Abbas tittar på kurvan men framhåller att deras barn är friskt och välmående.

Reflektion

Hur skulle du gå vidare med den här familjen? Har det någon betydelse att föräldrarna själva har övervikt? Vad är viktigt att fokusera på i samtalet?

Anteckna gärna dina reflektioner. Vänta med att läsa efterföljande text till du är klar med din egen reflektion. 

Tips

Vi möter ofta personal inom BVC och primärvård som berättar om familjer de möter med annan etnisk bakgrund som har en mer generös inställning till socker än Livsmedelsverket rekommenderar. Hos dessa familjer är det viktigt att arbeta med ökad kunskap.

1. Erbjud familjen ett återbesök inom de närmsta veckorna, då föräldrarna kommer utan barnet. Försök ta reda på hur mycket familjen vet om tallriksmodellen, kanske känner de inte till den. Skicka gärna med material hem och be föräldrarna fundera till nästa gång på vilken typ av stöd de eventuellt skulle vilja ha. Är det information om näringsrik mat, hjälp att hantera konflikter som uppstår kring matsituationen eller något annat? 

2. Undvik att kommentera föräldrarnas övervikt för att inte skuldbelägga. Lyft hellre fram genetiska faktorer som kan påverka barnets viktökning, introducera gärna begreppet genetisk känslighet. Fokusera på barnets hälsa och hur du kan stötta föräldrarna för att barnet så småningom ska växa ikapp sin vikt. Tidigare erfarenheter kan gör att många familjer med övervikt och obesitas/fetma tolkar hälsosamtal som en uppmaning att banta. Klargör att en avstannad viktuppgång kan vara en fullt tillräcklig insats för barnet just nu. 


Nu kan du gå vidare till nästa case, tryck på flik 4 i menyn.