Utbildning – BVC och primärvård

Sammanfattning

Nu har du tagit dig igenom hela materialet. Kort sammanfattning: 

  • Undvik att kommentera föräldrars övervikt eller obesitas/fetma för att inte skuldbelägga. Lyft hellre fram genetiska faktorer som kan påverka barnets viktökning. 
  • Skapa trygghet och förtroende genom att fokusera på barnet.
  • Prata om levnadsvanor men förutsätt inte en ohälsosam livsstil.
  • Klargör att barn inte ska banta. En avstannad viktuppgång kan vara en fullt tillräcklig insats för barnet just nu.
  • Bekräfta barnet och föräldrarna i förhållande till det de sökt vård för.
  • Involvera båda föräldrar i samtalet.


Du är inte ensam

Kom ihåg att du inte är ensam om att tycka att det är svårt att bemöta barn och föräldrar med övervikt och obesitas/fetma. Många delar din upplevelse men vi hoppas att denna utbildning har gett dig några nya infallsvinklar och kan inspirera dig i ditt arbete framåt.

Om du har frågor eller funderingar hör gärna av dig. Vi besöker gärna din arbetsplats och berättar mer om patientperspektiv och HOBS arbete. 

Tack för att du tagit del av materialet.

Utbildningen finansieras med bidrag från Allmänna Arvsfonden.