Utbildning – BVC och primärvård

Reflektionsmaterial

Nu har du sett videoklippet och kan gå vidare med reflektionsmaterialet. Kanske känner du igen dig i det som beskrivs i klippet eller har det väckt nya frågor och tankar. Inom HOBS möter vi ofta personer inom professionen som berättar hur svårt de upplever att det är att prata om övervikt och obesitas/fetma hos barn och unga, så om du känner igen dig är du inte ensam.

Hälsa som helhetsbegrepp

Förutom att obesitas/fetma är en kronisk sjukdom, läs gärna mer om barnobesitas/fetma längst ner i menyn till vänster, är det viktigt att komma ihåg att hälsa är ett helhetsbegrep, där fysisk , psykisk och social hälsa ingår. 

Case från verkligheten 

Vi vill att du på ett öppet och ärligt sätt reflekterar kring de frågeställningar vi presenterar i kommande flikar. De case vi satt ihop baseras på berättelser vi hör från barn och familjer som lever med övervikt och obesitas/fetma och förhoppningen är att du ska bli uppmärksammad på olika situationer som kan uppstå i ditt arbete, och hur dessa kan upplevas av patienterna. Materialet är framtaget utifrån ett patientperspektiv och vi hoppas att det ska inspirera dig i ditt arbete. 

Gå till första caset genom att klicka på flik 3 i menyn.