Utbildning – BVC och primärvård

Case 2

Klas och dottern Olivia, 13 år, kommer till vårdcentralen för att träffa en läkare. Olivia har haft svår övervikt sedan förskoleklass men har spelat fotboll i flera år och först den sista tiden fått smärtor i knäna. Innan läkaren gör en undersökning säger hon att det kan vara överansträngning, men troligtvis är det Olivias vikt som orsakar besvären. "Övervikt är en av de vanligaste orsakerna till knäbesvär", säger hon och riktar sig till Klas, "hur äter ni hemma?". Klas berättar att Olivia bor varannan vecka hos honom och varannan vecka hos sin mamma, men att hos dem är de noga med kosten till hela familjen eftersom Olivias yngre halvsyster har diabetes. Läkaren vänder sig till Olivia: "Är det säkert, det är inte så att det blir mycket chips och godis när lillasyster gått och lagt sig?" 

Reflektion

Hur tror du att Klas upplever besöket? Hur tror du att Olivia upplever det? Har det någon betydelse att läkaren kopplar besvären till Olivias vikt, innan hon gjort en undersökning? 

Anteckna gärna dina reflektioner. Vänta med att läsa efterföljande text till du är klar med din egen reflektion. 

Tips

Det är vanligt att patienter söker vård för besvär som går att härleda till övervikt. Men tänk på att alla inte är medvetna om kopplingen, lyft fram frågan på ett icke-dömande sätt och undvik att skuldbelägga. I ett scenario som ovan kan det vara bra att tänka på:

1. Familjer med övervikt och obesitas/fetma berättar att de ofta känner sig misstrodda inom vården. Föräldrar upplever att personal förutsätter att deras barn serveras ohälsosam mat och att detta är främsta orsaken till övervikt eller obesitas/fetma. Lyft gärna fram genetiska faktorer som kan ligga bakom en övervikt eller obesitas/fetma och använd begreppet genetisk känslighet. Prata med familjen om levnadsvanor men förutsätt inte en ohälsosam livsstil. 

2. Barn med två olika boenden kan ha fungerande matvanor och serveras bra kost hos ena föräldern, men ha det tvärtom hos den andra. För en dialog med föräldrarna, eller den förälder som är med vid besöket, om hur kosthållningen ser ut. Fråga om familjen behöver mer information, kostråd eller annat stöd. I de fall där kommunikationen föräldrarna emellan inte fungerar kan det vara ett bra alternativ att erbjuda remiss till dietist eller samtalsstöd. En del föräldrar upplever att det är lättare att föra en dialog sinsemellan med stöd från en utomstående inom professionen. 

3. När det gäller barnets delaktighet är det särskilt viktigt att inte skuldbelägga eller förutsätta att barnet har dåliga vanor. Bekräfta barnet i förhållande till det som barnet sökt vård för, i detta fall knäbesvär. 

Nu är du klar med andra caset, gå vidare till det tredje och sista genom att klicka på flik 5 i menyn. Bra jobbat!