Fakta om övervikt och obesitas/fetma hos barn och ungdomar

Välkommen!

I den här zonen har vi samlat validerad fakta och information som sjukvården, professionen samt livsmedelsverket gett ut.

Vi kommer löpande fylla på zonen med material och tipsa oss gärna på material som är bra som vi inte lyft upp än.

Under Blogg kommer ni hitta förslag på hur man runt om i Sverige arbetar både med behandling men även förebyggande kring barnobesitas/fetma och barnövervikt. 

Vårt mål med den här zonen är att sprida och dela positiva exempel.

Under avsnittet Dela goda exempel kan du skicka till oss era goda exempel så lägger vi upp och delar dem i bloggen. 

Tillsammans kan vi hjälpas åt att sprida fakta och kunskap. Källa:
Rikshandboken bvh
HPÖ sll
Folkhälsomyndigheten
Livsmedelsverket