Utbildning – BVC och primärvård

Hej!

Välkommen hit. Den här zonen är en utbildningszon för personal inom BVC och primärvård som möter barn och unga med övervikt och obesitas/fetma. Vi har tagit fram en kort utbildning som består av två delar och tar 15–20 minuter att ta sig igenom. Första delen består av ett videoklipp (flik 1) på tre minuter och andra delen av ett reflektionsmaterial (flik 2-6). Börja med att se klippet och gå sedan vidare till reflektionsmaterialet. Du hittar allt i menyn här till vänster. 

Syftet med utbildningen är att uppmärksamma hur olika situationer som uppstår i ditt arbete kan uppfattas av de barn och familjer du möter, och hur ert samarbete skulle kunna utvecklas. Vi hoppas att materialet som är framtaget ur ett patientperspektiv ska väcka nya tankar hos dig och inspirera till fortsatt gott bemötande av barn och familjer med övervikt och obesitas/fetma.