Zoner > Utbildning

Obesitas Sverige-veckan 2024

Utbildning – BVC och primärvård

20 minuters utbildning för dig som jobbar inom BVC och primärvård

Utbildning – Förskola

20 minuters utbildning för dig som jobbar inom förskolan

Utbildning – Föräldrar och anhöriga

20 minuters utbildning för dig som förälder till barn med övervikt eller obesitas/fetma

Utbildning – Grundskola

20 minuters utbildning för dig som jobbar inom grundskolan

Öka din kunskap

Öka din kunskap och ta del av vår kampanj Nolltolerans mot viktstigma