Zoner > Alla

HOBS Skåne

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS Stockholm

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS UngdomsZon

Zonen för dig mellan 13 -18 år

HOBS Västmanland

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

I will thank you from heaven, later

HOBS award-winning youth film with educational material

Jag ska tacka dig från himlen sen

HOBS prisbelönta ungdomsfilm med utbildningsmaterial

Operationsforum

Zonen för dig som ska eller har genomgått en obesitasoperation

SOS-studien

Information och rapporter från SOS-studien

Ungdomschatt/forum

Zonen för dig som vill prata med andra i åldern 13 -18 år

Utbildning – BVC och primärvård

20 minuters utbildning för dig som jobbar inom BVC och primärvård