Obesitas Sverige-veckan 2024

Välkommen till Obesitas Sverige-veckan 2024, 4-8 mars

Den 4 mars är det World Obesity Day och det uppmärksammar Obesitas Sverige (tidigare HOBS) genom att hela vecka 10, den 4-8 mars, bjuda in till kostnadsfria föreläsningar online med representanter från patientgruppen, professionen och forskningen.

Tillsammans med föreläsare från Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, EASO, SFO och SFOK vill Obesitas Sverige belysa komplexiteten i sjukdomen obesitas och lyfta hur viktigt det förebyggande arbetet är. Alla föreläsningar genomsyras av det viktiga patientperspektivet och vi kommer under veckan också att få höra patienternas egna röster.

Föreläsningarna vänder sig främst till dig som är beslutsfattare eller arbetar inom hälso- och sjukvården, men alla är välkomna till de kostnadsfria föreläsningarna som livesänds på Zoom.

Temat för Obesitas Sverige-veckan är "Tillsammans ökar vi kunskapen". Vi äger frågan gemensamt och det är tillsammans vi kan skapa långsiktig förändring.

I menyn hittar du schemat för veckan och under varje rubrik kan du läsa mer om innehållet och om föreläsaren. 

Anmäl dig HÄR.

Du får en Zoom-länk skickad till dig för respektive föreläsning du anmält dig till.

Om obesitas
Obesitas antogs som diagnos av WHO 1997 och är en komplex och kronisk sjukdom som går i skov. Obesitas utvecklas av obalans mellan energiintag och förbrukning, men såväl genetik som miljö och sociala faktorer spelar en avgörande roll för vem som utvecklar sjukdomen. Idag beräknas över 1,3 miljoner i Sverige leva med obesitas. Antalet patienter med obesitas har ökat stadigt sedan 1990-talet och det innebär både höga kostnader för samhället och stort lidande på individnivå.

Obesitas Sverige
I år byter HOBS namn till Riksförbundet Obesitas Sverige. Vi är den enda patientorganisationen i Sverige som företräder patienter som lever obesitas, och deras anhöriga. Vi utgår från ett Frisk-Risk-Sjuk-perspektiv och arbetar både för att färre ska insjukna i obesitas och för att fler som lever med diagnosen ska få tillgång till evidensbaserad vård. I vårt arbete beaktar vi såväl fysisk som psykisk och social hälsa. 

En viktig del i vårt arbete handlar om att förändra den syn som finns i samhället på personer som lever med ett högre BMI och därmed bidra till minskad stigmatisering och viktmobbning.

Obesitas Sverige är politiskt och religöst obundet och samverkar brett med både myndigheter, andra organisationer, profession och forskning.

Om Obesitas Sverige-veckan

Trots att kunskapsläget hela tiden förbättras ser vi att det finns en stor okunskap, både om diagnosen och om rätten till evidensbaserad och jämlik vård. Vi ser det som nödvändigt att ta ett gemensamt grepp om frågan och börja arbeta förebyggande på samhällsnivå, istället för att skuldbelägga den enskilda indviden. Med Obesitas Sverige-veckan är vår önskan att lyfta viktiga frågor, öka kunskapen, skapa engagemang och bidra till förändring.

Varmt välkommen!

Anmäl dig HÄR.