HOBS Jönköping

HOBS samtalskvällar om hälsa


Hälsa är så mycket mer än bara kost och motion!
Vi är många som har olika erfarenheter att dela med oss av. 
Under samtalen kommer vi bland annat beröra följande frågor: 
Skapar motionshetsen mer stress än nytta?
Hur hittar jag bra varor i livsmedelshyllan?
Varför har jag dåligt samvete för att jag inte går till gymmet?

Vi startar upp igen när vi fått minst 8 intresserade deltagare. 

Kontaktperson: Monika Andreasson, 0736 582 913 eller mejla monicaandreasson@hotmail.com