HOBS Jönköping

Välkommen hit!


HOBS Jönköping är en ideell förening som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. Hos oss kan du komma i kontakt med andra, få stöd, utbyta idéer och göra din röst hörd!

Vi arbetar för att alla ska mötas med respekt oberoende av storlek och rätten till en jämlik vård!

Hos oss kan du engagera dig på olika sätt, antingen genom att delta i våra aktiviteter eller bara bidra med att sprida vårt budskap till fler. Tillsammans med oss kan du göra skillnad för din egen och andras hälsa.

Vi samarbetar med olika aktörer inom Jönköpings län, såsom skola, barnomsorg och ideella organisationer. Vi arbetar också intressepolitiskt med att företräda våra medlemmar i olika samhällsfrågor och remissgrupper inom sjukvården.

Våra värdeord är hälsa, förståelse och ansvar, liksom riksförbundets. Vi är politiskt och religiöst obundna och välkomnar alla medlemmar. Vårt mål är att varje medlem ska känna gemenskap, trygghet och glädje vid deltagandet i våra olika aktiviteter.