HOBS Jönköping

Promenera med HOBS

Vi träffas en gång i veckan för en gemensam promenad. Efter promenaden samlas vi för fika och samtal med olika teman. Vårterminens promenader börjar 9/1. 

Tid:  Promenad varje onsdag klockan 17.30–18.00 och efterföljande fika och samtal 18.00–19.30

Startplats: Studjefrämjandet, Rosenbergsgatan 6, Jönköping

Kontaktperson: Monika Andreasson 0736 582 913