Jag har inte valt att vara en tjockis
Fundera gärna kring frågorna här under

  • Hade det som hände Colin i filmen kunnat inträffa på skolan/ eller på din arbetsplats du arbetar på?
  • Har du upplevt någon som lever med övervikt eller fetma blivit retad eller mobbad för din vikt?
  • Varför tror du inte eleverna vågade berätta vad som hänt i klassen när Colin kom försent till lektionen efter att han blivit misshandlad av mobbarna?
  • Vad tror du krävs av dig som vuxen för att eleverna eller ungdomarna ska våga berätta
  • Åtta av tio överviktiga ungdomar uppger att det värsta med deras övervikt är att de blir illa bemötta av vuxna och mobbade av andra ungdomar. Vad är din upplevelse kring detta?
  • Vad känner ni spontant efter att ha sett scenen med Colin 10 år när han besöker skolsköterskan för ett skadat och blodigt knä och sjuksköterskan istället börjar tala om Colins mage.
  • Hur tror ni mamman har handskats med Colins övervikt tidigare eftersom han gömmer godis och därigenom ”manipulerar” sin mamma?