Du och din hälsa - självstudiekurs

Självstudiematerial

Här kan du ladda ner självstudiematerialet. Materialet är gjort för att du i lugn och ro ska kunna arbeta med de olika frågor som tas upp under kursen. 

Vi föreslår att du laddar hem materialet i början av kursen, och sedan arbetar parallellt med att titta på avsnitten här på hobs.se, och svara på frågorna i dokumentet.

Självstudiematerialet kan också fungera helt fristående, eftersom allt som sägs och visas i kursen finns med som text, längst bak i dokumentet.

Du behöver bara ladda hem materialet en gång, sedan sparar du det på din dator.

Ladda ner självstudiematerial