Bli HOBS-ambassadör

Ambassadörstest

Svara på frågorna nedan. Gå gärna tillbaka till avsnitten i utbildningen om du är osäker på något. När du är klar klickar du "skicka in".

Hur stor andel av Sveriges befolkning lever med övervikt eller obesitas *

 
Ange några av orsakerna till obesitas. *

Du kan välja flera svar

 Vad betyder "obesitas" *

 
Hur många barn i Sverige lever idag med obesitas? *

 
Vad betyder "stigmatisering" *

 
Vilka uppgifter skulle du vilja ha som ambassadör? *

Du får gärna välja flera alternativ

 


Berätta lite om dig själv, och beskriv varför just du vill bli HOBS-ambassadör *

 


Kontaktuppgifter *

Ange din epostadress, ditt telefonnummer och din adress. Observera att du måste ange uppgifterna om vi ska kunna kontakta dig.