Stockholms läns landsting erbjuder stöd till dig som genomgått fetmakirurgi

Publicerad 2019-04-02

Att genomgå fetmakirurgi kan innebära en stor omställning i det fortsatta livet. När det har gått en tid efter operationen kan motivationen minska och det kan kännas svårt att behålla de nya levnadsvanorna. Därför erbjuder vi en gruppbehandling för dig som önskar stöd att behålla hälsosamma levnadsvanor.

Gruppbehandlingen vänder sig till dig som

  • Önskar stöd för att behålla hälsosamma levnadsvanor.
  • Genomgått fetmakirurgi för mer än 6 månader sen, det kan ha gått flera år sen operationen.

Du hittar mer information och kontaktuppgifter här