HOBS Jönköping och projekt IHART

Publicerad 2019-06-11

Idag träffade projekt IHART  tillsammans med vår länsförening i Jönköping 15 härliga hälsostrateger som arbetar i Region Jönköpingslän. Vi presenterade vårt projektmaterial och diskuterade framtida samarbete i Region Jönköping där vi har en fantastiskt engagerad länsförening. Nyckeln för framgång är samverkan.

Ni hittar mer information om HOBS Jönköpingslän under våra länsföreningar