Vi söker samtalsstödjare till vår stödchatt och stödtelefon

Publicerad 2023-01-11

Vill du ge stöd till ungdomar och vuxna som lever med övervikt eller obesitas (fetma)? Människor som lever med övervikt eller obesitas möter tuffa utmaningar. De drabbas ofta av viktmobbning och diskriminering. Många som lever med ett högre BMI lever också med psykisk ohälsa. För att stötta dessa personer har Riksförbundet HOBS (Hälsa oberoende av storlek) en stödchatt, stödtelefon och stödmail. Nu söker vi volontärer till chatten, telefonen och mailen. Du väljer själv vilket eller vilka av dessa kommunikationssätt du vill arbeta med.

 

Vem är du?

Vi tror att du är en person som har ett intresse för människor. Du kanske arbetar inom vården, eller så studerar du för att bli till exempel socionom, sjuksköterska eller psykolog. Eller så har du kanske inte alls den typen av utbildning eller arbetslivserfarenhet, men du har ett genuint människointresse och lyssnar gärna på en medmänniska i behov av stöd, utan att döma. Kanske har du själv erfarenhet av övervikt eller obesitas och vill stötta andra? Sådan erfarenhet är dock inget krav. Det viktiga är att du tror på allas rätt till ett gott bemötande oavsett kroppsstorlek. Inför uppdraget behöver du inte ha tidigare kunskaper om övervikt och obesitas. Du kommer att få utbildning på detta område.

 

Vad erbjuder vi?

Riksförbundet HOBS är en patientorganisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas. Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag där du får göra skillnad för de människor som kontaktar oss. Du får utbildning inför uppdraget samt stöd i din roll som samtalsstödjare. Många volontärer upplever att de lär sig om sig själva när de ger stöd och att det känns meningsfullt att finnas där för andra i svåra stunder. Vi erbjuder också en gemenskap med andra volontärer, till exempel digitala träffar.

 

Om uppdraget

Du har goda möjligheter att själv styra när du vill engagera dig och hur mycket. Du bemannar stödchatten och/eller stödtelefonen minst 2 pass á 2 timmar per månad. Det är alltid två samtalsstödjare som tar pass tillsammans och en samordnare från HOBS finns tillgänglig under passen ifall du behöver hjälp. I början tillkommer tid för digital utbildning.

 

Uppdraget sker på distans. Du loggar in på en webbsida för att komma åt chatten, och om du svarar i stödtelefonen kopplas samtalen till din mobiltelefon. Chatten har öppet både dag- och kvällstider. Telefonen har för närvarande öppet på söndagskvällar och eventuellt kommer vi att utöka dessa öppettider.

 

Ansökan

Om du är intresserad av att bli samtalsstödjare, skicka ett mail till ambassador@hobs.se och berätta lite om dig själv.