Världs Obesitas Dagen – 4/3

Publicerad 2021-02-17

I samband med Världs Obesitas Dagen den 4/3 uppmärksammar vi Socialstyrelsens beslut att utarbeta riktlinjer för vård av obesitas.

Att myndigheten tagit detta viktiga beslut är efterlängtat, och väldigt välkomnat av oss alla som är berörda av sjukdomen obesitas.

Vi hoppas att du vill anmäla dig, lyssna in och aktivt delta på kommande webinar den 4/3 kl 15.30-17.00.

Här är länken för anmälan: https://register.gotowebinar.com/register/393724531511429902

Du kan även anmäla dig här i PDF där innehållet beskrivs närmare.

Vi kommer att lyfta det glädjande med att riktlinjerna nu kommer, men också diskutera och framhålla regionernas beredskap. Finns det en beredskap i de 21 regionerna att organisera och strukturera sin sjukvård för att ta hand om patienter som är sjuka i sin obesitas?

Nulägesbilden i Sverige kan beskrivas som i det inslag SVT sände nyligen. Jag ser gärna att du ägnar ett par minuter åt detta inslag, där Ola söker hjälp i vården för sin obesitas, men sjukvården säger nej:

Ola, 24, vill ha hjälp med sin fetma – vården säger nej | SVT Nyheter

”När Ola Karlsson Eriksson träffar läkare får han alltid höra att han måste gå ner i vikt, men att vården inte kan hjälpa honom så länge han inte har drabbats av en följdsjukdom.”

 

Vi vet att obesitas är förknippat med utmaningar. Personer som lever med obesitas möts allt för ofta i samhället, i skolan, i arbetslivet och faktiskt även inom vården av en attityd och okunskap som inte är acceptabel. Detta vill vi förändra!

 

Vi önskar dig därför varmt välkommen till vårt webinar den 4/3 som genomförs tillsammans med intresseorganisationerna SFO & SFOK samt aktörer inom industrin.