Välkommen till en träff för dig som är ungdom i åldern 14-19 år som lever med obesitas!

Publicerad 2023-04-26

Välkommen till en träff för dig som är ungdom i åldern 14-19 år som lever med obesitas!

HOBS och projektet “Jag räknas” bjuder in dig till Hotell Halland i Kungsbacka söndagen den 7 maj klockan 11:00 - 15:00.

Vi på patientorganisationen HOBS (Hälsa oberoende av storlek) arbetar för att vuxna i skolans värld bättre ska förstå viktmobbning och vad de kan göra för att motverka och stoppa det. I det arbetet är det superviktigt att vi får veta mer om vad du som är ung och nyligen gått på låg- och mellanstadiet tycker och tänker.

På träffen kommer vi att börja med att presentera oss för varandra och lära känna varandra lite bättre. Därefter kommer HOBS att bjuda på lunch. Efter lunchen kommer vi att berätta mer om projektet, vad planen är och hur du kan bidra i projektet på ett sätt som känns rätt och bra för just dig.

Det kan till exempel vara att dela dina personliga erfarenheter av viktmobbning under din tid i låg- och  mellanstadiet. Till exempel minnen från lektioner och raster, kommentarer och situationer där du känt dig extra utsatt. Till exempel under gymnastiklektioner eller besök hos skolsköterskan.

Du får i så fall tillsammans med en representant från HOBS hjälp att dokumentera din berättelse på det sätt som passar dig bäst och som du känner dig mest bekväm med. Inget kommer att publiceras utan att du själv fått ta del av det slutliga resultatet och godkänna det, och du kan medverka anonymt.

Du kan också välja att enbart vara med i vår referensgrupp. Då kommer du att få utvärdera det material vi tar fram för vuxna som arbetar inom skolan och komma med idéer kring hur vi gör det så bra som möjligt. 

Dagen kommer att avslutas med att vi går igenom viktiga datum för kommande steg i projektet. Du får också möjlighet att ställa alla dina frågor och dela dina tankar och funderingar.

Anmäl dig senast den 30 april till Ellen på mail till ellen.ohrnell@hobs.se eller sms/telefon till 073-581 94 41. Berätta om du vill ha specialkost, t ex vegetariskt alternativ.

Vi ser mycket fram emot att träffa dig!

Ellen och Johan på HOBS