Sociala medier

Publicerad 2019-06-16

Flera gånger i veckan lägger vi upp nyheter och händelser i våra kanaler på sociala medier. Det är viktigt att vi sprider kunskap för att bryta den stigmatisering som finns kring personer som lever med övervikt och obesitas. Eller gör som Victor Von Schirach sprid HOBS vidare. Tillsammans kan vi påverka och skapa förändring!

Följ oss gärna på 

Instagram: hobs.se

Facebook: @HOBShalsaoberoendeavstorlek