Seminarium om kroppshets och övervikt på GIH

Publicerad 2019-01-29

Kroppshets och övervikt. Den 12 februari arrangerade GIH ett seminarium om kroppshets och övervikt. HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid deltog och höll ett föredrag där hon berättade om de hårda ord överviktiga möter så gott som dagligen –både från kompisar i klassen, vuxna i närheten, men även främmande personer. Idag är var fjärde tioåring överviktig och kan ha hört dessa negativa ord. Även skolan och medier har ett ansvar för att minska stigmatiseringen mot överviktiga i samhället. 
Seminariet tog bland annat också upp den rådande kroppskulturen, stigmatiseringen i samhället och konsekvenserna av övervikt. Här kan du ta del av dokumentation från seminariet.