Pressrelease Nolltolerans mot viktstigma!

Publicerad 2019-10-07

PRESSMEDDELANDE

 

Sextio procent blir viktmobbade av sina jämnåriga i skolan. Sextio procent av vuxna som söker vård upplever stigmatisering från sina vårdgivare. Åttio procent av alla bilder i media är stigmatiserande mot personer som lever med en större kropp.

Världsledande forskare tillsammans med patientorganisation är ense, vi måste gemensamt motverka viktstigma.

Karaktärslös, lat, korkad, orkeslös och omotiverad är fördomar som personer som lever med en större kropp får möta i samhället idag. Problemet som uppstår är när en fördom blir till ett stigma, när fördomar blir allmängiltiga sanningar, när bilder, filmer och TV-program väljer att visa upp personer som lever med större kroppar på ett negativt sätt som förstärker redan befintliga negativa stereotyper så skapas viktstigma.

Ofta uttalar sig personer som saknar vårdutbildning om hur personer som lever med en större kropp bör äta och röra sig. I all välmening kan det tyckas vara en fin gest, men när dessa uttalande görs utifrån okunskap och fördomar så skapar det ohälsa som ökar stigmatiseringen. Viktstigma leder också till ätstörningar, ökad skuldkänsla och kan även resultera i suicid.

Redan i ung ålder får vi lära oss att den normativt smala kroppen är eftersträvansvärd. Barn så unga som 4–5 år är medvetna om att bantning kan vara ett sätt att uppnå kroppsideal. Denna medvetenhet bidrar till att en ser på sin kropp negativt och uppmanar en att ständigt sträva mot en mindre kropp. Vi bör istället börja prata om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv som utgår ifrån forskning och inte utifrån skeva kroppsideal som skuldbelägger individer. Studier visar att 60% av personer som lever med övervikt och obesitas/fetma har blivit utsatta för viktmobbing vilket ökar skulden på individen. Forskning visar dessutom att den som utsätts för viktmobbning ökar i vikt.

Det är först när kunskapen och förståelsen för sjukdomen har ökat som vi tillsammans kan tala om obesitas/fetma på ett icke stigmatiserande sätt. När vi lär barn att kroppar är olika och det är i sin ordning.  Det är dags att sluta normalisera viktstigma och istället agera och säga ifrån när skällsord kring hur kroppar ser ut uttrycks. Vi vet av erfarenhet att ökad kunskap kan minska viktmobbning och utanförskap, men också verka förebyggande i förhållande till ohälsa.  Att stoppa viktstigma är att sluta dra förutfattade meningar om någons hälsa eller livsstilsval baserat på hens kroppsstorlek.

För oavsett vilken kroppsstorlek du har, har du rätt att bli bemött med respekt! #HälsaOBeroendeavStorlek.

Länk till kampanjsida: www.nolltoleransmotviktstigma.se