Pep rapporten 2020

Publicerad 2020-03-31

”Har alla barn samma förutsättningar för god hälsa” -Generation Pep
Idag släpper Generation Pep sin undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige. Rapporten visar bl.a. att färre tjejer rör sig än killar, unga äter för lite grönsaker och den rekommenderade fysiska aktiviteten uppnår endast 2 av 10 barn.

Alla barn har rätt till en god hälsa, men får vi alla samma förutsättningar? Vi som patientorganisation arbetar för att alla oberoende av storlek ska få tillgång till en god hälsa och en jämlik hälsostart i livet.
Ta del av hela rapporten på generationpep.se där ni även hittar vårt utbildningsmaterial för att bla öka din kunskap om övervikt och obesitas.