HOBS stödchatt och stödtelefon stänger över jul och nyår.

Publicerad 2022-12-15

Stödchatten har öppet sista gången tisdagen 20 december, stänger sedan och öppnar igen måndagen 9 januari. Stödtelefonen har öppet sista gången söndagen 18 december, håller sedan stängt och öppnar söndagen 15 januari. Även vår jourmail stod@hobs.se håller stängt mellan 20 december och 9 januari.

Under tiden som chatten, telefonen och jourmailen har stängt kan finns det andra stödchatter och stödtelefoner som du kan vända dig till om du mår dåligt och behöver prata med någon. Bland annat dessa har öppet över jul och nyår:

Självmordslinjen: https://mind.se/

BRIS: https://www.bris.se/

En lista över fler stödverksamheter finns på https://www.hobs.se/zone/fakta-om-psykisk-ohalsa-och-obesitas/inside/1207. På deras respektive hemsidor finns information om öppettider och om du når dem via chatt, telefon eller mail.

Vi på HOBS önskar er en god jul och ett gott nytt år!