Händelserikt 2023 för projektet Jag räknas

Publicerad 2023-12-11

Det har varit ett händelserikt och positivt år för projektet Jag räknas. Inte minst har den första delen av den digitala utbildningen för skolpersonal, som handlar om barnobesitas och viktmobbning, blivit mycket uppskattad. I dagsläget har hela 130 personer tagit del av den. Även höstens föreläsningar om barnobesitas och viktmobbning har haft många deltagare.

Ett stort tack till Neve och Mira!

En mycket viktig del i den digitala utbildningen är att få ta del av ungdomars egna
upplevelser från skolan och tankar kring vad som bör förändras. Därför är vi otroligt glada
över att Neve och Mira från ungdomsgruppen har valt att medverka och dela med sig av
sina egna erfarenheter från skolan. De berättar också hur de önskar att vuxna i skolan hade agerat i olika situationer.

Vad händer framöver?

Nästa steg i projektet är att i början av 2024 lansera den scenariobaserade delen av
utbildningen med fem nya moduler. I den får vi möta Karl, Alice och Sherman i olika situationer som kan uppstå i skolan och skolpersonalen får konkreta verktyg för hur de kan agera.

Ungdomsgruppen

Ungdomars egen medverkan i projektet är mycket viktig och vi fortsätter att rekrytera ungdomar till ungdomsgruppen. Sprid gärna information om våra kommande informationstäffar där även HOBS ungdomsrepresentant Mira kommer medverka:
  • Tisdag 19 december kl 19.00-20.00
  • Onsdag 3 januari kl 14.00-15.00
  • Måndag 8 januari kl 14.00-15.00
Träffarna sker via Google Meet och en länk skickas ut i god tid till de som anmält sig. Ingen
nedladdning av något program behövs och anmälan görs till info@hobs.se eller via sms till
073-554 35 59. Det är samma information vid varje tillfälle så det går fint att anmäla sig till en eller flera av träffarna.

Tack till Allmänna arvsfonden

Vi vill också rikta ett stort tack till Allmänna arvsfonden som finansierar projektet!

Läs mer om projektet Jag räknas

Läs mer om projektet på hobs.se/jagraknas.
Vill din skola bli en av projektets pilotskolor? Läs mer på hobs.se/pilotskola.