Föreläsning om viktstigma och bemötande den 29 mars kl 12:00-13:00

Publicerad 2023-03-23

Välkommen till en digital föreläsning om viktstigma och bemötande, den 29 mars, kl 12.00-13.00 via Zoom.
Anne Christenson berättar om obesitas och viktstigma. Hur uppstår viktstigma? Hur yttrar sig stigmatisering i hälso- och sjukvården, och vad kan göras för att förbättra kommunikation och bemötande?

Anne Christenson är fysioterapeut, kognitiv terapeut och obesitasforskare med 25 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör obesitas. Hon arbetar kliniskt med patienter på Överviktscentrum, Akademiskt Specialistcentrum i Stockholm.
Hennes forskning handlar om obesitas vid graviditet, om viktrecidiv efter magsäckskirurgi samt om viktstigma, bemötande och hur man samtalar om kroppsvikt och levnadsvanor.

Föreläsningen äger rum digitalt, på Zoom, kl 12.00-13.00. För medlemmar i HOBS är föreläsningen gratis. Medlemskap i HOBS kostar 50 kronor per år. Läs mer och anmäl dig på hobs.se/blimedlem.
Alla kan bli medlemmar i HOBS, och genom att vara medlem stöttar du HOBS arbete för en jämlik vård och ett gott bemötande för alla oavsett kroppsstorlek. Eftersom vi arbetar med att föra fram patientperspektivet är vi en viktig röst och vi samverkar ofta med vården och forskningen.

Du anmäler dig på här . Anmäl dig senast den 29 mars kl 9.00. I god tid innan föreläsningen startar får du ett mejl med länk till Zoom.
Välkommen!