Folkhälsodalen - Gratis lunchseminarie - Är det rimligt att tyckande & självutnämda experter ska styras svensk obesitasvård?

Publicerad 2021-05-04

Vill du se hela webinariet så finns det här

Som ni redan vet försöker vi tillsammans med dig och flera andra att lyfta frågan om att obestias är en sjukdom. Kunskapsnivån i samhället i stort är låg, och tyvärr ganska låg även inom hälso- och sjukvården. Vi har därför tackat ja till möjligheten att delta i nedanstående lunchseminarieum som äger rum den 5 maj klockan 12.15 – 13.00, där ska vi försöka dra vårt strå stacken. Vi hoppas att du har möjlighet att titta, och om du kan och vill även ställa frågor eller lämna synpunkter.

Du anmäler dig kostnadsfritt via:

https://www.folkhalsodalen.se/kommand-events/svensk-obesitasvard

 

Är det rimligt att tyckande & självutnämda experter ska styras svensk obesitasvård?

Svensk obesitasvård är bristfällig. Patienter blir dåligt bemötta och det finns en stor okunskap i hälso- och sjukvården om att obesitas är en sjukdom. Svårt sjuka patienter får inte rätt vård. Hur kan vi tillsammans förbättra hälso- och sjukvården för personer med obesitas. Efter sommaren presenterar Socialstyrelsen sina riktlinjer för obesitasvården. Hur kan vi kraftsamla för att skapa en svensk obesitasvård i världsklass.

Medverkande:

Christine Lorne, (C) sjukvårdspolitisk talesperson i Region Stockholm

Jenny Vinglid, generalsekretere vid Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storklek

Sofia Ernestam, verksamhetschef vid Akademiskt specialistcentrum i Stockholm

Ulrika Jörgensen, (M) riksdagens socialutskott