Folkhälsa för alla!

Publicerad 2021-03-06

Nu närmar vi oss slutet av world obesity week och därför vill vi uppmärksamma ett initiativ av
Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden som heter “ Folkhälsa För Alla”. Initiativet skapades för att få till en nationell handlingsplan för hälsosamma matvanor & fysisk aktivitet. HOBS har skrivit under och vi hoppas att du också vill göra det.
Så här beskrivs initiativet:
“Individen kan påverka sina levnadsvanor men yttre faktorer (omgivningen där vi bor, finansiella resurser, produktutbud etc.) har en avgörande betydelse för vår möjlighet att göra hälsosamma val. Vi vill därför att det ska vara lätt att göra hälsosamma val. För att det ska kunna ske behövs ett samhälle som skapar förutsättningar och miljöer som underlättar ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Hälsosamma levnadsvanor för alla oberoende av vem du är, var du bor och vilka förutsättningar du har. Därför lanserar vi initiativet ”Folkhälsa för alla”!”
Läs mer på deras hemsida och skriv under: http://www.xn--folkhlsafralla-9hb60a.se/
[ST: screenshot från folkhälsaförallas-hemsida].