Det är dags att ge patienter med obesitas tolkningsföreträde kring sin egen diagnos!

Publicerad 2023-09-06

Nej, alla med ett högre BMI har inte diagnosen obesitas eller problem med sin hälsa. Men den som faktiskt har en diagnos har rätt att både få dela sin egen berättelse och upplevelse av att leva med diagnosen, och att välja att ta emot den vård som Socialstyrelsen rekommenderar. 

Det pågår just nu en debatt kring Fredrik Boltes dokumentärserie Min tjockumentär, vars första avsnitt sändes på SVT i går kväll och som kan ses i sin helhet på SVT Play.

Fredrik Boltes är en patient med diagnosen obesitas som öppet delar med sig kring sjukdomen han levt med i många år. Han berättar om sin hälsa och om sitt val att genomföra en gastric bypass-operation. En behandlingsform som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas, som godkänts just för att den använts under många år och har god evidens för behandling av den komplexa och kroniska sjukdomen obesitas. 

I dokumentären är Fredrik Boltes mycket tydlig med att hans val att genomgå en gastric bypass-operation på inget sätt handlar om utseende, utan att det handlar om att han vill få vara så frisk som möjligt i sin kroniska sjukdom. Att han vill få må bra och orka leka med sitt barn. Ändå framställs det i debatten som att operation främst handlar om utseende.

Vi måste gemensamt få ett stopp på hur hälsa och utseende blandas ihop. Att vilja få behandling för obesitas handlar inte om utseende utan om vilja att få må så bra som möjligt i sin sjukdom. 

Vi är naturligtvis väl medvetna om att vi lever i ett samhälle med en smalhetsnorm, där den med ett högre BMI ständigt stigmatiseras och möts av fördomar och av fettfobi och fettförakt. 

Men vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan både arbeta för att få slut på den helt oacceptabla diskrimineringen, som förekommer i hela samhället, även inom vården, OCH se den hälsoproblematik personer med diagnosen obesitas lever med.

Vi kan också se att diskriminering och stigmatisering bidrar till psykisk ohälsa och ofta förvärrar diagnosen för den som är sjuk. Samtidigt som vi ser att diagnosen obesitas för många även leder till fysisk ohälsa och ökad risk för diabetes Typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Det måste vara varje patients eget val och rättighet att välja en evidensbaserad behandlingsmetod.

Det vi ser idag är att personer, som ofta själva poängterar att de är fullt friska och inte har några hälsoproblem, kritiserar personer med diagnosen obesitas och försöker ta ifrån dem deras röst och deras tolkningsföreträde kring sin egen sjukdom.

Som patientföreträdare för personer med diagnosen obesitas kan vi aldrig acceptera det. Vi kommer fortsätta att arbeta för att motverka den oacceptabla diskrimineringen av personer med ett högre BMI som sker inom vården, i media, i reklam, på arbetsplatser, i skolan, i simhallen, i klädbutiken och på andra platser i samhället.

Men vi kommer också fortsätta och arbeta för att den som lever med diagnosen obesitas ska ha tolkningsföreträde kring sin egen diagnos och inte tystas.

Vi kommer även fortsätta att arbeta för att alla som upplever att deras hälsa påverkas negativt av diagnosen obesitas ska ha rätt till en jämlik och evidensbaserad vård och behandling som ingår i högkostnadsskyddet. 

Det handlar inte om utseende utan om rätten till att vara så frisk som möjligt i en komplex och kronisk sjukdom.