COVID- 19 och övervikt och obesitas/fetma

Publicerad 2020-04-11

COVID-19 har drabbat hela vårt samhälle. Hur den aktuella situationen ser ut globalt och i Sverige förändras hela tiden. Vi finns här för att ge dig stöd i en orolig tid som kan gälla din fysiska och mentala hälsa. Följ våra uppdateringar om COVID - 19 och övervikt och obesitas/fetma på www.hobs.se/covid19 

Vi står hela tiden i kontakt med våra experter inom övervikt och obesitas/fetma och du har nu möjlighet att ställa dina frågor till våra expert. www.hobs.se/fragaexpert

Följ oss gärna på social medier.