Bli medlem, eller förnya ditt medlemskap, redan idag för bara 50 kronor så gäller ditt medlemskap för hela 2024.

Publicerad 2023-11-20

Förutom att du är med och bidrar till en viktig samhällsförändring går du kostnadsfritt på HOBS digitala föreläsningar och får tillgång till ett stort arkiv av inspelade föreläsningar. Föreläsningarna du kan se handlar bland annat om PCOS, NPF-diagnoser och obesitas, hetsätningsstörning samt läkemedel för obesitas.

Att vara medlem i HOBS på riksnivå kostar 50 kronor per kalenderår. Du kan enkelt swisha beloppet till 1233059300 eller betala in på plusgirokonto 425716-8. Ange ditt namn samt kontaktuppgifter i fritexten när du gör betalningen, mejla därefter dina uppgifter till medlem@hobs.se. Läs mer om medlemskapet på hobs.se/blimedlem.

Som medlem gör du det möjligt för HOBS att arbeta mer långsiktigt, och inte enbart med öronmärkta projektmedel. Fler medlemmar gör det möjligt för oss att även söka verksamhetsbidrag. Din medlemsavgift på 50 kronor kan omvandlas till 2000 kronor i verksamhetsstöd till HOBS!

Dessa medel gör att HOBS i ännu högre utsträckning kan arbeta för att öka kunskapen om obesitas inom vården, hos beslutsfattare och i samhället i stort. De ger också HOBS bättre förutsättningar att arbeta förebyggande för att färre barn ska utveckla obesitas och för att fler med diagnosen ska få tillgång till en evidensbaserad och subventionerad vård.

Med dessa medel skulle vi även kunna utöka vårt viktiga arbete för att minska diskrimineringen och stigmatiseringen av personer som lever med obesitas.

Stort tack för ditt stöd!