Bli en del av förbundsstyrelsen för Obesitas Sverige!

Publicerad 2024-02-13

Bli en del av förbundsstyrelsen för Obesitas Sverige!

Just nu söker vi nya medlemmar till förbundsstyrelsen för riksförbundet Obesitas Sverige.

Vill du vara med och göra skillnad för personer som lever med ett högre BMI?

Riksförbundet Obesitas Sverige, tidigare HOBS, är en ideell patientorganisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas. Vi strävar efter en god och jämlik vård samt ett gott bemötande för alla, oavsett kroppsstorlek. Som patientorganisation framför vi patienternas perspektiv och för deras talan i samtal med vården, myndigheter, beslutsfattare, forskare och andra aktörer.

Vem är du?

Vi välkomnar dig som vill bidra till vår vision och arbeta för att uppnå våra mål. Kanske lever du själv med övervikt eller obesitas, är anhörig, forskare inom området, dietist eller på annat sätt engagerad i frågorna. Även du som varken har personliga erfarenheter av eller arbetar inom området, men tycker att frågan om allas rätt till en god vård och ett gott bemötande är viktig, är välkommen att ansöka.

Våra övergripande mål som vi arbetar mot under perioden 2024-2026:

 • Diagnosen obesitas ges baserat på en korrekt medicinsk utredning.
 • Grundläggande kunskap om diagnosen obesitas ingår i samtliga vårdutbildningar.
 • All personal inom hälso- och sjukvården har grundläggande kunskap om diagnosen obesitas.
 • Personer med diagnosen obesitas har tillgång till evidensbaserad vård, oavsett var i Sverige de bor.
 • Personer med obesitas har rätt till en så god hälsa och livskvalitet som möjligt.
 • Sverige tar positiva steg för att förebygga obesitas.
 • Högre BMI inkluderas som en diskrimineringsgrund i lagstiftningen.
 • Beslutsfattare, media och allmänheten har god kunskap om obesitas och bidrar till minskad stigmatisering och diskriminering.

Uppdraget som styrelseledamot:

 • Delta i styrelsemöten som hålls digitalt varannan månad.
 • Representera Obesitas Sverige på konferenser, mässor och andra event.
 • Föra fram patientperspektivet i möten med forskning, vården och andra aktörer.
 • Följa utvecklingen inom området övervikt och obesitas.

Minsta åtagande: Läsa igenom utskickade handlingar inför möten och hålla dig uppdaterad kring frågan via vår hemsida och sociala medier samt media. Räkna med 4-6 timmar per månad.

Förmåner:

 • Bli del av ett engagerat team.
 • Var med och påverka och forma Obesitas Sveriges verksamhet.
 • Få möjlighet till egen utveckling som representant i olika sammanhang.
 • Nätverka och skapa meningsfulla relationer inom vår bransch.

Ansökan: Skicka din ansökan till info@hobs.se senast den 28 februari 2023. Berätta lite om dig själv, varför du önskar bli styrelseledamot i Obesitas Sverige och vad du tror du kan bidra med i styrelsen.

Så här ansöker du: Skicka din ansökan till info@hobs.se.

Vi ser fram emot din ansökan!