Barnkonventionen fyller 30 år

Publicerad 2019-11-20

Vi vill uppmärksamma att barnkonventionen fyller 30 år & att barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020 vilket stärker barns roll i samhället i stort.

För att praktisera barnkonventionen gäller det att inkludera barnen i beslut som rör dem. I många fall så tillför barn en expertkunskap som vuxna inte själva besitter. Som patientorganisation får vi höra många ungdomar som utsatts för kränkande behandling kopplat till vikt och storlek under sin skolgång. Vi tänker att det är extra viktigt att skolpersonal och samhället i stort lyssnar till dessa erfarenheter så att vi tillsammans kan motverka viktmobbing och jobba för ett inkluderande samhälle.