Almedalen 28-29/6 kom förbi och prata övervikt och obesitas!

Publicerad 2023-06-27

Onsdagen och torsdagen den 28-29/6 är vi på plats i småbåtshamnen för att träffa dig! Kom förbi och prata prevention, övervikt och obesitas med oss. 

Lyssna på när patienter berättar hur det är att leva med obesitas, hetsätningsstörning eller psykisk ohälsa och obesitas. 

Hur jobbar din kommun för att förebygga viktmobbning i skolan? Har din kommun en policy kring det här? 

Hur ser vården ut i din region? Erbjuder ni behandling för bl.a barnobesitas?

Hur ser din kunskap ut kring hetsätningsstörning? Visste du att det är den mest vanligaste ätstörningen?

Vi finns på plats för att öka kunskapen till dig!