Stöd vårt arbete

Som medlem i HOBS gör du skillnad för din och andras hälsa. Tillsammans kan vi påverka, skapa opinion och agera i samhället för en bättre hälsa oberoende av storlek. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst.

Så är du medlem i HOBS

Som nationell stödmedlem får du övergripande information om vad som sker inom HOBS. Fyra gånger per år går det ut ett digitalt nyhetsbrev till medlemmarna. Du kan engagera dig i våra arbetsgrupper men saknar rösträtt vid årsstämman.

Som stödmedlem i HOBS är du med och driver frågor om …

  • Rätt till vård – fetma/obesitas är en kronisk sjukdom. Den som har ett BMI över 30 har rätt till behandling.
  • Jämlik vård. Oavsett var du bor har du rätt till kvalificerad vård.
  • Diskriminering och bemötande.
  • Förebyggande- och hälsofrämjande arbete.


HOBS lägger fokus på behovet av information och behandling.

Vi är aktiva på nationell och regional nivå för att informera och påverkar beslutsfattare att ta beslut som gynnar en hälsosam livsstil och att ge den som behöver aktiv vård och behandling så goda möjligheter som möjligt att leva ett så rikt och symptomfritt liv som möjligt.

Som stödmedlem i HOBS har du bättre möjlighet att engagera dig i den vård som erbjuds, hur vården kan utvecklas och påverka förändringen kring bemötande av fetma/obesitas.

  • Vi stöttar dig i att kunna påverka din vård.
  • Vi hjälper dig som vill kämpa för fler behandlingstillfällen.
  • Vi erbjuder vården kurser och annan hjälp för att utveckla själva vården och bemötandet av patienten.
  • Genom HOBS kan du komma i kontakt med andra för att dela dina tankar och erfarenheter. Läs mer om våra olika stödzoner.

Att vara nationell stödmedlem kostar 50 kronor per kalenderår. För att bli stödmedlem kan du swisha beloppet till 1233059300 eller betala in på plusgirokonto 425716-8. Ange ditt namn samt kontaktuppgifter i fritexten när du gör betalningen, mejla dina uppgifter till medlem@hobs.se

Är du istället medlem i en länsförening får du information om vad som sker i ditt närområde och möjlighet att engagera dig och delta vid regionala aktiviteter. Länsföreningarna har rösträtt på årsstämman. För mer information om länsföreningarna och medlemskap i dessa besök varje enskild förening. 

Företag

Ni som företag kan vara med och stödja HOBS barn- och ungdomsverksamhet, antingen i form av ekonomiskt bidrag eller genom att sponsra med produkter som kan användas vid våra barn- och ungdomsaktiviteter. Kontakta oss för mer information info@hobs.se.

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.