Välkomna till HOBS Stockholm

HOBS står för Hälsa oberoende av storlek och HOBS i Stockholms län bedriver ett intressepolitiskt arbete och arbetar för hälsofrämjande levnadsvanor för alla.


Vi har en uttalad ambition för att minska ojämlikhet i förekomst av övervikt och fetma i länet. Detta gör vi via olika projekt i samarbete med Stockholms läns landsting och andra ideella organisationer. Vi försöker påverka och ställa krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag. Via vår sociala grupp HOBS Stockholm delges information.

Vi erbjuder våra medlemmar

  • Seminarier och kurser
  • Olika medlemsaktiviteter

HOBS Stockholms län arbetar utifrån värdeorden Glädje, Gemenskap och Kunskap. Främsta målet är att arbeta för att öka kunskapen om den individuella hälsan. Vill du veta mer om oss eller bli medlem är du välkommen att kontakta oss på stockholmlan@hobs.se 

Besök oss

Riksförbundet HOBS
Södra Bulltoftavägen 51 | Malmö
info@hobs.se | 0736–878 451

Stöd vårt arbete

Bli medlem i HOBS och gör skillnad för bara 50 kronor per år.

Nyhetsbrev

Vi gör utskick en gång per kvartal. Uppge din e-post för att ta del av våra nyheter.