HOBS Västmanland

Välkommen!

HOBS region Västmanland är en länsförening med olika aktiviteter och sociala forum. Vi erbjuder både medlemsaktiviteter och öppna seminarier och kurser. 

Vi samarbetar med olika aktörer inom region Västmanland, såsom skola, barnomsorg och ideella organisationer. Vi arbetar också intressepolitiskt med att företräda våra medlemmar i olika samhällsfrågor och remissgrupper inom sjukvården.

Våra värdeord är hälsa, förståelse och ansvar, liksom riksförbundets. Vi är politiskt och religiöst obundna och välkomnar alla medlemmar. Vårt mål är att varje medlem ska känna gemenskap, trygghet och glädje vid deltagandet i våra olika aktiviteter.