HOBS Västmanland

Styrelsen i Västmanland

Ordförande: Monika Andreasson. Personlig assistent.

Aktiv i HOBS sedan 2003. Suttit med i förbundsstyrelsen av och till sedan 2004. Nyvald förbundsordförande sedan mars 2018. Ordförande tidigare i HOBS Västmanland och åter innehaft förtroendet de sista fyra åren.

Brinner mest för idépolitiskt arbete och vill vara med att påverka och förändra den ökade stigmatiseringen i samhället. Även överviktskirurgi där det är viktigt att vi är med och lyfter fram våra synpunkter utifrån ett patientperspektiv. Individuellt anpassat förslag och erbjudande från vården när man önskar.

Men mest av allt är det alla trevliga och lärorika medlemsaktiviteter genom åren som berikat mig massa kunskap och nya härliga vänner.

Sekreterare: Maj-Britt Bankler. Pensionär.

Nyvald i styrelsen. Medlem sedan flera år. Brinner för medlemsaktiviteter och att vi lyfter fram överviktsfrågor utifrån ett patientperspektiv till beslutsfattare.

Kassör: Birgitta Svedlund. Pensionär.

Aktiv i styrelsen sedan många år. Brinner för medlemsaktiviteter. Överviktiga Barn- och Ungdomsfrågor där vi behöver stötta föräldrarna.

Ungdomsrepresentant: Orley Andreasson. Projektanställd IHART.

Aktiv i HOBS sedan 2005. Började som representant i ungdomsgruppen i HOBS Västmanland. Därefter styrelseuppdrag både i Västmanland och riksförbundet. Brinner mest för barn- och ungdomsfrågor och medlemsaktiviteter.